ข่าวและกิจกรรม, บุคคล

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...

อ่านต่อ
ข่าวและกิจกรรม, นิเทศฯ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก...

อ่านต่อ
ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “เปิดโลกวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา” ประจำปีการศึกษา ...

อ่านต่อ

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความเสียใจกับ...

อ่านต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้...

อ่านต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต...

อ่านต่อ
ข่าวและกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 21 มีนาคม 2566 โรงเรียนราชานุเคราะห์ นำโดยนางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุเคราะห์และคณะครู ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ...

อ่านต่อ
ข่าวและกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนที่สนับสนุนการแนะแนวการศึกษา และมีทั...

อ่านต่อ
ข่าวและกิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวนิศากร สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษ...

อ่านต่อ

บริการสำนักงานออนไลน์

AMSS
รับ-ส่งหนังสือราชการ
ฐานข้อมูลกลาง
ระบบฐานข้อมูลกลาง
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนบำนาญ
เงินเดือนบำนาญ
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน
Picture6
ระบบแจ้งเหตุสถานศึกษาปลอดภัย
Picture7
ระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
c-e-money
ตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ
e-Money
schoolmis
ระบบ SchoolMIS
Picture8
ระบบรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
COVID 19
Picture9
ระบบ NT-Access
Picture10
ระบบจัดการการสอบ O-net

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลอง

ครูต้นแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สพป.พะเยา เขต 2

"3 มิติ 8 จุดเน้น"​

Public Relations VDO​

ติดต่อเรา

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
  • บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
  • Website: https://www.phayao2.go.th/
  • โทรศัพท์ 0-5407-9868
  •    โทรศัพท์ 0-5407-9869
  • โทรสาร 
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
  •  
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2