Previous
Next
📢 ประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

  วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกล การประ

[อ่านต่อ]

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด(นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 – 6) ณ โรงเรียนบ้านจำบอน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด(นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 5 – 6) ณ โรง

[อ่านต่อ]

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ 111 ปี กลุ่มโรงเรียนภูซาง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา อ.ภูซาง จ.พะเยา

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ 111 ปี กลุ่มโรงเ

[อ่านต่อ]

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวและกิจกรรม
1 กรกฎาคม 2565

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายว...

อ่านต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวและกิจกรรม, อำนวยการ
28 มิถุนายน 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สพป.พะเ...

อ่านต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวและกิจกรรม, อำนวยการ
21 มิถุนายน 2565

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวปฏิญญ...

อ่านต่อ

บริการสำนักงานออนไลน์

AMSS
รับ-ส่งหนังสือราชการ
ฐานข้อมูลกลาง
ระบบฐานข้อมูลกลาง
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนบำนาญ
เงินเดือนบำนาญ
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน
Picture6
ระบบแจ้งเหตุสถานศึกษาปลอดภัย
Picture7
ระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
c-e-money
ตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ
e-Money
schoolmis
ระบบ SchoolMIS
Picture8
ระบบรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
COVID 19
Picture9
ระบบ NT-Access
Picture10
ระบบจัดการการสอบ O-net

(6 กรกฎาคม 2565) นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน มอบหมายให้นายสุวิทย์ ใจฉลาด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้ “โครงการลมหายใจเพื่อน้อง” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมพร้อมในการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น

6 กรกฎาคม 2565 นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน มอบหมายให้นายสุวิทย์ ใจฉลาด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน สำหรับนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่

[อ่านต่อ]

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู กลุ่มงานแนะแนว รับมอบทุนจากคุณพายัพ บ้านสระ ปลัดอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศิษย์เก่ารร.บ้านสระ) ผู้ใหญ่ใจดี มอบเงิบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โดยแบ่งเป็น 1. ให้ทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสระ ทุนละ 500 บาท จำนวน 11 ทุน (รวม 5,500บาท ) มอบนักเรียนระดับชั้น อ.2-ม.3 ห้องละ 1 ทุน โดยมีเจตนารมณ์ให้ทุนกับนักเรียนที่มีความประพฤติดี และ มีผลการเรียนดี 2. ทุนสำหรับอาหารกลางวันจำนวน 4,500 บาท  การให้ทุนครั้งนี้เพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อพะเยา บ้านสระ (คุณพ่อของปลัด พายัพบ้านสระ )

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายณรงค์ ไชยลังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู กลุ่มงานแนะแนว รับมอบทุนจากคุณพายัพ บ้านสระ ปลัดอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศิษย์เก่ารร.บ้านสระ) ผ

[อ่านต่อ]

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่มได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมรณรงค์เหล้า-บุหรี่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่มได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และกิจกรรมรณรงค์เหล้า-บุหรี่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

[อ่านต่อ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลอง

รางวัล เชิดชูเกียรติ

คลิปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

"3 มิติ 8 จุดเน้น"​

ผลงานวิชาการ

คู่มือการดำเนินงานด้านวิชาการ

ติดต่อเรา

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
  • บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
  • Website: https://www.phayao2.go.th/
  • โทรศัพท์ 0-5407-9868
  •    โทรศัพท์ 0-5407-9869
  • โทรสาร 
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2