Previous
Next
📢 ประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กลุ่มนิเทศฯ สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

[อ่านต่อ]

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนิดการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) อ.ปง และโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) อ.เชียงคำ จ.พะเยา

[อ่านต่อ]

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกุร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

[อ่านต่อ]

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวและกิจกรรม
12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กลุ่มนิเทศฯ สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ...

อ่านต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวและกิจกรรม, อำนวยการ
26 กรกฎาคม 2565

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ...

อ่านต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวและกิจกรรม
20 กรกฎาคม 2565

นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม ราย...

อ่านต่อ

บริการสำนักงานออนไลน์

AMSS
รับ-ส่งหนังสือราชการ
ฐานข้อมูลกลาง
ระบบฐานข้อมูลกลาง
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนบำนาญ
เงินเดือนบำนาญ
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน
Picture6
ระบบแจ้งเหตุสถานศึกษาปลอดภัย
Picture7
ระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
c-e-money
ตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ
e-Money
schoolmis
ระบบ SchoolMIS
Picture8
ระบบรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
COVID 19
Picture9
ระบบ NT-Access
Picture10
ระบบจัดการการสอบ O-net

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท) ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย ลงนามถวายพระพร ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

[อ่านต่อ]

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนชุมชชนบ้านดอนไชยได้จัดกิจกรรม ” ค่ายวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติและเพิ่มเติมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

[อ่านต่อ]

วันที่7-9 ส.ค.65โดยการนำของท่านณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมินและคณะครูรับมอบรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัล Popular Voteโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรีจูเนียร์” ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม.

[อ่านต่อ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลอง

รางวัล เชิดชูเกียรติ

คลิปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

"3 มิติ 8 จุดเน้น"​

ผลงานวิชาการ

คู่มือการดำเนินงานด้านวิชาการ

ติดต่อเรา

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
  • บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
  • Website: https://www.phayao2.go.th/
  • โทรศัพท์ 0-5407-9868
  •    โทรศัพท์ 0-5407-9869
  • โทรสาร 
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2