Previous
Next
📢 ประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 โดยนายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวย สพป.พะเยา เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความรู้จากวิทยากร ดร.ศุภโชค ปิยะสันต์ ผอ.โรงเรียนห้วยไร้สามัคคี สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

[อ่านต่อ]

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผล การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและลูกจ้างประจำในสถานศึกษา และคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการบริหารงานบุคคล และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

[อ่านต่อ]

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจตัวแทนของ สพป.พะเยา เขต 2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ – บริษัทสร้างการดี โรงเรียนราชานุเคราะห์ – หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนบ้านนาอ้อม – Best Practice ผู้บริหารสถานศึกษา นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำมิน – Best Practice ครู นางอรทัย มังคลาด ครูโรงเรียนบ้านจำบอน

[อ่านต่อ]

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
21 กันยายน 2565

  นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายมรกต อนุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2พร้อมด้วย ผ...

อ่านต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวและกิจกรรม
12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กลุ่มนิเทศฯ สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเ...

อ่านต่อ
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, ข่าวและกิจกรรม, อำนวยการ
26 กรกฎาคม 2565

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการ...

อ่านต่อ

บริการสำนักงานออนไลน์

AMSS
รับ-ส่งหนังสือราชการ
ฐานข้อมูลกลาง
ระบบฐานข้อมูลกลาง
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนข้าราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนพนักงานราชการ
เงินเดือนบำนาญ
เงินเดือนบำนาญ
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน
Picture6
ระบบแจ้งเหตุสถานศึกษาปลอดภัย
Picture7
ระบบฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
c-e-money
ตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ
e-Money
schoolmis
ระบบ SchoolMIS
Picture8
ระบบรายงานข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์
COVID 19
Picture9
ระบบ NT-Access
Picture10
ระบบจัดการการสอบ O-net

วันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 นายสุวัฒน์ โยปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางถ้ำ ได้นำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ ประจำปี 2565 และได้รับมอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning โดย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

[อ่านต่อ]

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) จัดโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยมีนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดโครงการ มีดร มนสิช สิทฺธิสมบูรณ์ เป็นวิทยากร ในการอบรม

[อ่านต่อ]

21 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ร่วมทำกิจกรรม อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์

[อ่านต่อ]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานงบทดลอง

รางวัล เชิดชูเกียรติ

คลิปแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

"3 มิติ 8 จุดเน้น"​

ผลงานวิชาการ

คู่มือการดำเนินงานด้านวิชาการ

ติดต่อเรา

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
  • บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
  • Website: https://www.phayao2.go.th/
  • โทรศัพท์ 0-5407-9868
  •    โทรศัพท์ 0-5407-9869
  • โทรสาร 
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2