DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

28 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

28 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 กันยายน 2566

วันที่ 6 กันยายน 2566 ชป.โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จว.พ.ย./ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.34 โดย ร.ท.สุนันท์ชัย บ้านสระ หน.ชป.ฯ ได้เป็นผู้แทนจาก กกร.มทบ.34 มอบเสื้อนักเรียนแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการและขาดแคลน ตามโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งรายการมีดังนี้
1.เสื้อเด็กนักเรียน ชาย 52 หญิง 22 รวม 74 ตัว
2.นม กล่องใหญ่ 6 กล่อง กล่องเล็ก 10 กล่อง โดยมี นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมิน เป็นผู้รับมอบ ณโรงเรียนบ้านน้ำมิน ตำบลน้ำลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณด้วยความยินดียิ่ง

ผู้เข้าชม: 37

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

6 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

31 สิงหาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

27 สิงหาคม 2566

(24 สิงหาคม 2566) นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบอน เป็นประธานกล่าวเปิดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนางสุกัญญา คนต่ำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมวาดภาพระบายสี ฐานวิทยาศาสตร์น่ารู้ การแข่งขันรถพลังงานลม การแข่งขันจรวดหรรษา การแข่งขันจรวดขวดน้ำ และประกวดออกแบบชุด Recycle ลดโลกร้อน

ผู้เข้าชม: 41

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

26 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำมิน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานร่วมมอบทุนการศึกษา ท่านนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ/ ท่านดร.นพมาศ วรผาบ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายขจรศักดิ์ กาติ๊บ ประธานกรรมการบริหารโครงการ นายสาโรจน์ ศิริเมือง ผู้ประสานงานภาค1 /นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ ผู้ประสานงานภาค 2 / นายณัฐฐศรัณฐ์ พรหมเผ่า ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำมิน / นายวิจิตร สมศรีวัฒนา ผอ.โรงเรียนบ้านฮวก/นายปรีชา โสภาเคน ผอ.โรงเรียนแวนโค้ง เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านน้ำมิน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ผู้เข้าชม: 37

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

25 สิงหาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 สิงหาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 สิงหาคม 2566
1 2 37
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2