แนวทางการนำสมรรถนะหลัก 5 ประการ สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

 

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2