DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

6 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

9 สิงหาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

27 กรกฎาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

27 กรกฎาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

7 กรกฎาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

26 มิถุนายน 2566

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะ อย่างถูกวิธี (กิจกรรม 5 ส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา ในกิจกรรมครั้งนี้ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

  ผู้เข้าชม: 74

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

9 มิถุนายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

8 มิถุนายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

24 พฤษภาคม 2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จัดพิธีรดน้ำดำหัว ประจำปี 2566 เนื่องในวันสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของบุคลากรในสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ อันได้แก่ นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นฯ นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และนายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 20 เมษายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 เมษายน 2566
1 2 6
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2