กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายบุญสิน  สุปันตา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2