วันที่ 21 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลผล การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและลูกจ้างประจำในสถานศึกษา และคณะกรรมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการบริหารงานบุคคล และพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนั […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

21 กันยายน 2565

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายนายนิคม กีรติวรางกุร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ “บุคคลสัญจรและออนไลน์” เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) และแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนั […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

16 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

12 กันยายน 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

10 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

9 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

5 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

4 สิงหาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 กรกฎาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 กรกฎาคม 2565

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

7 พฤษภาคม 2565
1 2 3
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2