DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

29 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

16 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

14 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

13 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

8 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

8 กันยายน 2566

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 อันได้แก่ ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ประธานกรรมการ นายสมเร็จ อุดแดง กรรมการ และดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา กรรมการ

ผู้เข้าชม: 75

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

31 สิงหาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

28 สิงหาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

21 สิงหาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 สิงหาคม 2566
1 2 10
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2