DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

16 กุมภาพันธ์ 2024

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

15 กุมภาพันธ์ 2024

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

23 มกราคม 2024

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

22 มกราคม 2024

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

10 มกราคม 2024

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

3 มกราคม 2024

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

28 ธันวาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 ธันวาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

14 ธันวาคม 2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจง บทบาทหน้าที่ของอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยนายนิคม กีรติวรางกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะให้คำชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน และการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เรื่อง รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นผู้ดำเนินการแทนในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการสมัครใจการปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้เข้าชม: 1,236

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

6 ธันวาคม 2023
1 2 13