ฝ่ายบริหารการศึกษา

นายสำเนียง อัตไพบูลย์ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ : 054-079868
อีเมล์ : [email protected]

นายนิคม  กีรติวรางกูร
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
โทรศัพท์ : 054-079867
อีเมล์ : [email protected]

นางนพมาศ วรผาบ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

นางเกตุสุดา  โพธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอุเทน  มะโนชัย
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการและสินทรัพย์
นายสุจินต์  สุคันธนปัญญา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
นางกชพร  คำวงษา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวจิตติมา  คำลือ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
นางนีรชา  สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายบุญสิน  สุปันตา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นางสาวพิสุทธา  ชัยชนะ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูฯ
นางกรณิการ์ คำแจ้
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
นางขวัญดาว  ไชยมงคล
ผู้อำนวยการ
กลุ่มกฏหมายและคดี
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2