กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายอุเทน มะโนชัย
นายอุเทน มะโนชัย
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางกนกวรรณ ธิวัย
นางกนกวรรณ ธิวัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นายวิทยา สมบุตร
นายวิทยา สมบุตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวจงรักษ์ วงษ์มณี
นางจงรักษ์ วงษ์มณี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางกอบแก้ว พรมมินทร์
นางกอบแก้ว พรมมินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางกฤษณา ทุ่งเย็น
นางกฤษณา ทุ่งเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางฐิรนันท์ สมบุตร
ลูกจ้าง
นางสุรีย์ แจ้งสว่าง
ลูกจ้าง
นางสาวศนันธฉัตร คำลือ
นางสาวศนันธฉัตร คำลือ
ลูกจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มเอกสารการเงิน

คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน

 (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2