ทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายอุเทน มะโนชัย
นายอุเทน มะโนชัย
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางกนกวรรณ ธิวัย
นางกนกวรรณ ธิวัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นายวิทยา สมบุตร
นายวิทยา สมบุตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวจงรักษ์ วงษ์มณี
นางจงรักษ์ วงษ์มณี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางกอบแก้ว พรมมินทร์
นางกอบแก้ว พรมมินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางกฤษณา ทุ่งเย็น
นางกฤษณา ทุ่งเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
แป๋ม
นางสาวแพรวนภา ชัยนนถี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางฐิรนันท์ สมบุตร
นางฐิรนันท์ สมบุตร
ลูกจ้าง
นางสาวศนันธฉัตร คำลือ
นางสาวศนันธฉัตร คำลือ
ลูกจ้าง
แตงโม
นางสาวฉัตรติยา ไชยจำเริญ
ลูกจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มเอกสารการเงิน

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)