กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

ทำเนียบบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายอุเทน มะโนชัย
นายอุเทน มะโนชัย
ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางกนกวรรณ ธิวัย
นางกนกวรรณ ธิวัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นายวิทยา สมบุตร
นายวิทยา สมบุตร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวจงรักษ์ วงษ์มณี
นางจงรักษ์ วงษ์มณี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางกอบแก้ว พรมมินทร์
นางกอบแก้ว พรมมินทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางกฤษณา ทุ่งเย็น
นางกฤษณา ทุ่งเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางฐิรนันท์ สมบุตร
นางฐิรนันท์ สมบุตร
ลูกจ้าง
นางสุรีย์ แจ้งสว่าง
นางสุรีย์ แจ้งสว่าง
ลูกจ้าง
นางสาวศนันธฉัตร คำลือ
นางสาวศนันธฉัตร คำลือ
ลูกจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มเอกสารการเงิน

คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน

 (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)

การเงิน

วันที…

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต...

Read More
กลุ่มงานภายใน

One s…

8 ธันวาคม 2564

📢ด้วยสถานการณ์เฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19)💰💵สพป.พะเยา เขต 2 งด การให้บริการ One S...

Read More
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2