วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล อดีตผู้อำนวยการ สพม.พะเยา และนายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ดำเนินการเป็น คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 3 ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2 โดยมีผู้เข้ารับการประเมินฯ 1.นายโยธิน สิทธิประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 3 2.นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 3.นายชัยณรงค์ สร้างช้าง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 3 4.นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 5.นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2