วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา ม.พะเยา ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2