แนวทางการดำเนินการโรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2