แนวทางการดำเนินการโรงเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21

 

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2