• สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
  • บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
  • Website: https://www.phayao2.go.th/
  • โทรศัพท์ 0-5407-9868
  •    โทรศัพท์ 0-5407-9869
  • โทรสาร(Fax) : 054-421186
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
  • e-Mail : [email protected]
line official
Line Official สพป.พะเยา เขต 2
แสดงความคิดเห็น
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
facebook
Facebook สพป.พะเยา เขต 2
Mail สพป.พะเยา เขต 2
[email protected]
YouTube สพป.พะเยา เขต 2
เบอร์โทร สพป.พะเยา เขต 2
(เบอร์ที่1) 0-5407-9868
(เบอร์ที่2) 0-5407-9869