วันที่ 22 เมษายน 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การประเมินโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย เพื่อขอรับตราพระราชทาน ปีการศึกษา 2566 โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการประเมินจำนวน 37 แห่ง ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2