ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เรื่องตำแหน่งว่างครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.พะเยา เขต 2