วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้วินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2