ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕’๖๗