DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

2 มกราคม 2024

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล อดีตผู้อำนวยการ สพม.พะเยา และนายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 ดำเนินการเป็น คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฟื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 3 ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 ณ ห้องประชุมภูลังกา สพป.พะเยา เขต 2 โดยมีผู้เข้ารับการประเมินฯ 1.นายโยธิน สิทธิประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 3 2.นางสาวฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 3.นายชัยณรงค์ สร้างช้าง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 3 4.นางนพมาศ วรผาบ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 5.นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2

ผู้เข้าชม: 1,153

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 ธันวาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

30 ตุลาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

25 ตุลาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

14 กันยายน 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

25 พฤษภาคม 2023

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้ารับการประเมินในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 โดย ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการ สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานกรรมการ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 กรรมการ และนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 3 กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

ผู้เข้าชม: 178

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 พฤษภาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

31 มีนาคม 2023

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16(พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ว่าที่ ร.ท. ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล เลขานุการ ร่วมกันให้คำแนะนำ ปรึกษาให้กับ นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เข […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

9 มีนาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

31 มกราคม 2023
1 2 3