ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2