DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

1 มิถุนายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

19 พฤษภาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

28 เมษายน 2566

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของ เด็กชายพชร สุวันโน และเด็กชายพชฎ สุวันโน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เนื่องจากบ้านพักอาศัยของนักเรียนและครอบครัวประสบอัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร ณ บ้านเลขที่ 15 ม.1 บ้านห้วยไคร้ ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา สามารถช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวได้ทางเลขบัญชี 305-2-36009-8 กสิกรไทยนาย บวรนันท์ นามราชา(บัญชีของคุณตานักเรียน)

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการ […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

19 เมษายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

10 เมษายน 2566

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

23 มีนาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

8 มีนาคม 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

28 กุมภาพันธ์ 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

22 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางกชพร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม เครื่องมือ “การประชุมปรึกษารายกรณี ( case conference)” โครงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาฯ ณ ห้องประชุมภูนางน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2โดยได้รับความรู้จากวิทยากร ดังนี้1 .นายวันชัย ยวนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สสจ.จังหวัดพะเยา 2.นางสาวอัณณ์ณิชา นิธิสุวรรณภาคิณ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา 3.นางสาวธนภรณ์ จันทรวงษ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา 4.นางสาวจิระดา ทองไทย เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) 5.นางสาวรุจจิระภา มาไกล เจ้าหน้าที่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนว […]

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

20 กุมภาพันธ์ 2566
1 2 6
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2