วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมการประชุมทางไกล การประชุมทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2