วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และ ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.พะเยา เขต 2 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง โรงเรียนบ้านดอนมูลและโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง โดยมี นางสุชัญญ์ญา นงนุช และนายยุทธนา คงแหลม พร้อมคณะครู นักเรียนรับการนิเทศติดตาม ให้การต้อนรับและนำผลการนิเทศสู่การพัฒนาต่อไป

ผู้เข้าชม: 7

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

8 ธันวาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

7 ธันวาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

7 ธันวาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

7 ธันวาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

4 ธันวาคม 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

30 พฤศจิกายน 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

29 พฤศจิกายน 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

28 พฤศจิกายน 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

27 พฤศจิกายน 2023

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

24 พฤศจิกายน 2023
1 2 11