วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ในรูปแบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2