วันที่ 19 เมษายน 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมาย นายนิคม กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลงานผ่านระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะแบบออนไลน์ (ระบบ DPA) ณ ห้องประชุมเวียลอ สพป.พะเยา เขต 2