ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2