รายละเอียดประกอบการที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยงาน สพป.พะเยา เขต 2