ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

https://drive.google.com/drive/folders/1jpxbN44fw22fsItN_b4IU-VkGXTLPIPo?usp=sharing