DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

29 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

29 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

28 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

27 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

27 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

18 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

16 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

16 กันยายน 2566

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

14 กันยายน 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ทุกเครือข่ายจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนสำหรับครูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิด BBL โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับจังหวัด ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2 เข้าร่วมจำนวน 126 คน

ผู้เข้าชม: 26

DL-ICT สพป.พะเยา เขต 2

14 กันยายน 2566
1 2 56
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2