เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษารายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566_1

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2