คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2