ครูจุฑารัตน์ สบบง โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์