ข้อมูลนักเรียน

1. ข้อมูลนักเรียน 25 มิถุนายน 2564           ดาว์นโหลด
2. ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2563           ดาว์นโหลด
3. ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562           ดาว์นโหลด

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2