วันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้บริหารสำนักงานเขตฯ และผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักนับถือ และเป็นสิริมงคลต่อชีวิต ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2