วันที่ 2 มกราคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกตามโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2