วันที่ 17 มีนาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธาน ตรวจเยี่ยม การสอบแข่งขันทางวิชาการ การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) สนามสอบ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) อ.เชียงคำ จ.พะเยา และสนามสอบ โรงเรียนบ้านดู่ อ.ปง จ.พะเยา