ประกาศแผนจัดซื้อครภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 29 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566