กลุ่มบริหารงานบุคคล

พี่เกตุ
นางเกตุสุดา โพธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวกฤตยาภรณ์ กาติ๊บ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางบุษราคัม ศรีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสมัย สุปันตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กรอบรูป
นางสาวทัศนา โพธิ์แก้ว
ลูกจ้าง
นายศุภฤกษ์ สรณคมน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางอมรัตน์ แสงศรีจันทร์
พนักงานธุรการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงานกลุ่มและบุคคล

 (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2