ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2