คู่มือการดำเนินการพัฒนา“สพป.พะเยา เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านการเขียน เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”