ข่าวกิจกรรมกลุ่มในสังกัด

อำนวยการ

วันจั…

9 พฤษภาคม 2023

เ วันจันทร์ ที่ 8 เด

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

15 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read More
อำนวยการ

วันที…

วันที่ 27 มกราคม 256

Read More
อำนวยการ

วันที…

วันที่ 18 มกราคม 256

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

27 ธันวาคม 2022

วันที่ 27 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 ธันวาคม 2022

วันที่ 22 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

21 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 21 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

4 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read More
อำนวยการ

วันที…

วันที่ 4 ตุลาคม 2565

Read More
อำนวยการ

วันที…

29 กันยายน 2022

วันที่ 28 กันยายน 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

28 มิถุนายน 2022

วันที่ 28 มิถุนายน 2

Read More
อำนวยการ

วันที…

27 มิถุนายน 2022

วันที่ 27 มิถุนายน 2

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

21 มิถุนายน 2022

นายชาญชัย ทองแสน ผู้

Read More
อำนวยการ

วันที…

8 มิถุนายน 2022

วันที่ 8 มิถุนายน 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันศุ…

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน

Read More
อำนวยการ

วันที…

วันที่ 1 เมษายน 2565

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

10 กุมภาพันธ์ 2023

  วันที่ 10 กุม

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

8 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

29 ธันวาคม 2022

วันที่ 29 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

19 ธันวาคม 2022

วันที่ 19 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

16 ธันวาคม 2022

วันที่ 16 ธันวาคม 25

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

13 ธันวาคม 2022

วันที่ 13 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

30 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 30 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

25 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

24 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

23 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

16 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

14 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

14 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

9 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

5 กันยายน 2022

วันที่ 5 กันยายน 256

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

29 มิถุนายน 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

21 มิถุนายน 2022

วันที่ 20 มิถุนายน 2

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

15 มิถุนายน 2022

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

9 มิถุนายน 2022

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

1 มิถ…

1 มิถุนายน 2022

1 มิถุนายน 2565 นายช

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

26 พฤษภาคม 2022

ใ วันที่ 26 พฤษภาคม

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

25 กุมภาพันธ์ 2022

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

11 กุมภาพันธ์ 2022

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

Read More
นโยบายและแผน

ความร…

ความร่วมมือการพัฒนาโ

Read More
นโยบายและแผน

กลุ่ม…

เมื่อวันที่ 4 มกราคม

Read More
นโยบายและแผน

ปรับป…

22 ธันวาคม 2021

กลุ่มนโยบายและแผน จั

Read More
นโยบายและแผน

ประชุ…

9 ธันวาคม 2021

วันที่ 9 ธันวาคม 256

Read More
นโยบายและแผน

พิจาร…

9 ธันวาคม 2021

วันที่ 7 ธันวาคม 256

Read More
กลุ่มงานภายใน

ประชุ…

7 ธันวาคม 2021

วันที่ 7 ธันวาคม 256

Read More
ส่งเสริม

วันที…

วันที่ 10 เมษายน 256

Read More
นิเทศฯ

อบรมเ…

อบรมเชิงปฏิบัติการตา

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

28 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

22 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

Read More
ส่งเสริม

วันที…

20 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

Read More
ส่งเสริม

วันที…

20 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 18 กุมภาพันธ์

Read More
ส่งเสริม

วันที…

10 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 10 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

9 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 9 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

7 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read More
ส่งเสริม

วันที…

วันที่ 18 มกราคม 256

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

5 มกราคม 2023

วันที่ 5 มกราคม 2566

Read More
ส่งเสริม

วันที…

28 ธันวาคม 2022

วันที่ 28 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 ธันวาคม 2022

วันที่ 22 ธันวาคม 25

Read More
ส่งเสริม

วันที…

9 ธันวาคม 2022

  วันที่ 9 ธันว

Read More
ส่งเสริม

นายชา…

19 กันยายน 2022

นายชาญชัย ทองแสน ผู้

Read More
ส่งเสริม

วันที…

8 กันยายน 2022

วันที่ 8 กันยายน 256

Read More
ส่งเสริม

วันที…

7 กันยายน 2022

วันที่ 7 กันยายน 256

Read More
ส่งเสริม

วันที…

5 กันยายน 2022

วันที่ 5 กันยายน 256

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

29 มิถุนายน 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read More
ส่งเสริม

วันที…

28 มิถุนายน 2022

วันที่ 28 มิถุนายน 2

Read More
ส่งเสริม

วันที…

25 มิถุนายน 2022

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read More
ส่งเสริม

วันที…

23 มิถุนายน 2022

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read More
ส่งเสริม

วันที…

13 มิถุนายน 2022

วันที่ 13 มิถุนายน 2

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

19 พฤษภาคม 2022

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read More
ส่งเสริม

วันที…

18 พฤษภาคม 2022

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read More
ส่งเสริม

วันที…

วันที่ 24 เมษายน 256

Read More
ส่งเสริม

วันที…

วันที่ 7 มีนาคม 2565

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

17 กุมภาพันธ์ 2022

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read More
ส่งเสริม

วันที…

15 กุมภาพันธ์ 2022

  วันที่ 15 กุม

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

2 กุมภาพันธ์ 2022

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

Read More
ส่งเสริม

การปร…

นายชาญชัย ทองแสน ผอ.

Read More
ส่งเสริม

ประชุ…

27 ธันวาคม 2021

  วันที่ 27 ธัน

Read More
DLICT

แนวทา…

29 พฤษภาคม 2023

เวบไซด์สำหรับเข้าไปด

Read More
DLICT

วันที…

22 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

16 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read More
DLICT

วันที…

1 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read More
DLICT

วันที…

วันที่ 18 มกราคม 256

Read More
DLICT

วันที…

16 ธันวาคม 2022

วันที่ 16 ธันวาคม 25

Read More
DLICT

วันที…

2 ธันวาคม 2022

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read More
DLICT

นายสำ…

30 พฤศจิกายน 2022

นายสำเนียง อัตไพบูลย

Read More
บุคคล

วันที…

22 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 22 พฤศจิกายน

Read More
DLICT

วันที…

14 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 14 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

1 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2

Read More
DLICT

19 ตุ…

19 ตุลาคม 2565 นายสำ

Read More
DLICT

วันที…

29 กรกฎาคม 2022

  วันที่ 27 กรก

Read More
DLICT

วันที…

6 กรกฎาคม 2022

  วันที่ 6 กรกฎ

Read More
DLICT

วันที…

7 มิถุนายน 2022

วันที่ 7 มิถุนายน 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

12 พฤษภาคม 2022

วันที่ 12 พฤษภาคม 25

Read More
DLICT

พุธเช…

พุธเช้า ข่าวสพฐ. วัน

Read More
DLICT

Confe…

จัดประชุมืางไกลผ่านร

Read More
DLICT

พุธเช…

  ผู้อำนวยการสำนักงา

Read More
DLICT

ถ่ายท…

28 ธันวาคม 2021

กลุ่มส่งเสริมการศึกษ

Read More
DLICT

พุธเช…

23 ธันวาคม 2021

วันทึ่ 22 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

ตรวจเ…

16 ธันวาคม 2021

วันที่ 16 ธันวาคม 25

Read More
DLICT

รายกา…

15 ธันวาคม 2021

รายการพุธเช้า ข่าว ส

Read More
DLICT

จัดระ…

9 ธันวาคม 2021

8 ธันวาคม 2564 นายบุ

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 21 เมษายน 256

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 19 เมษายน 256

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 11 เมษายน 256

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 10 เมษายน 256

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 20 มีนาคม 256

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

17 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

17 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

15 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

8 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

คณะกร…

คณะกรรมการประเมินผลก

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 25 มกราคม 256

Read More
บุคคล

นายสำ…

นายสำเนียง  อัตไพบูย

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 ธันวาคม 2022

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read More
บุคคล

วันที…

13 ธันวาคม 2022

วันที่ 13 ธันวาคม 25

Read More
บุคคล

วันที…

2 ธันวาคม 2022

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read More
บุคคล

วันที…

30 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 30 พฤศจิกายน

Read More
บุคคล

วันที…

22 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 22 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

15 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read More
บุคคล

วันที…

11 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

10 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read More
บุคคล

วันที…

8 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

2 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2

Read More
บุคคล

วันที…

2 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 31 ตุลาคม 256

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 18 ตุลาคม 256

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 17 ตุลาคม 256

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

30 กันยายน 2022

วันที่ 29 กันยายน 25

Read More
นิเทศฯ

วันที…

20 กรกฎาคม 2023

นายธีรพงษ์ สุทธะ ผอ.

Read More
ส่งเสริม

อบรมเ…

อบรมเชิงปฏิบัติการตา

Read More
นิเทศฯ

วันที…

วันที่ 20 มีนาคม 256

Read More
นิเทศฯ

วันที…

วันที่ 15 มีนาคม 256

Read More
นิเทศฯ

วันที…

วันที่ 7 มีนาคม 2566

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

28 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read More
นิเทศฯ

วันที…

22 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

Read More
นิเทศฯ

วันที…

20 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

17 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 17 กุมภาพันธ์

Read More
นิเทศฯ

วันที…

16 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read More
นิเทศฯ

วันที…

15 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 14 กุมภาพันธ์

Read More
นิเทศฯ

วันที…

13 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 11-12 กุมภาพั

Read More
นิเทศฯ

วันที…

10 กุมภาพันธ์ 2023

  วันที่ 10 กุม

Read More
นิเทศฯ

วันที…

1 กุมภาพันธ์ 2023

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read More
นิเทศฯ

วันที…

วันที่ 30 มกราคม 256

Read More
นิเทศฯ

วันที…

วันที่ 25-27 มกราคม

Read More
นิเทศฯ

วันที…

วันที่ 20 มกราคม 256

Read More
นิเทศฯ

วันที…

23 ธันวาคม 2022

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

16 ธันวาคม 2022

วันที่ 16 ธันวาคม 25

Read More
นิเทศฯ

วันที…

15 ธันวาคม 2022

  วันที่ 14 ธัน

Read More
DLICT

วันที…

2 ธันวาคม 2022

วันที่ 2 ธันวาคม 256

Read More
นิเทศฯ

วันที…

29 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 29 พฤศจิกายน

Read More
นิเทศฯ

วันที…

28 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 28 พฤศจิกายน

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

18 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 18 พฤศจิกายน

Read More
นิเทศฯ

วันที…

9 พฤศจิกายน 2022

  วันที่ 9 พฤศจ

Read More
นิเทศฯ

วันที…

8 พฤศจิกายน 2022

  วันที่ 8 พฤศจ

Read More
นิเทศฯ

วันที…

7 พฤศจิกายน 2022

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2

Read More
นิเทศฯ

วันที…

  วันที่ 25 ตุล

Read More
นิเทศฯ

วันที…

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

20 กันยายน 2022

วันที่ 19 กันยายน 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

นายชา…

11 กันยายน 2022

นายชาญชัย ทองแสน ผู้

Read More
นิเทศฯ

วันที…

7 กันยายน 2022

วันที่ 7 กันยายน 256

Read More
ข่าวและกิจกรรม

นายชา…

26 สิงหาคม 2022

นายชาญชัย  ทองแสน ผู

Read More
นิเทศฯ

วันที…

17 สิงหาคม 2022

วันที่ 17 สิงหาคม 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

16 สิงหาคม 2022

วันที่ 16 สิงหาคม 25

Read More
นิเทศฯ

วันที…

15 สิงหาคม 2022

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

10 สิงหาคม 2022

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read More
นิเทศฯ

วันที…

1 สิงหาคม 2022

วันที่ 1 สิงหาคม 256

Read More
นิเทศฯ

วันที…

23 กรกฎาคม 2022

วันที่ 23 กรกฎาคม 25

Read More
นิเทศฯ

วันที…

22 กรกฎาคม 2022

วันที่ 22 กรกฎาคม 25

Read More
พัฒนาครู

วันที…

วันที่ 31 มีนาคม 256

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 ธันวาคม 2022

  วันที่ 23 ธัน

Read More
พัฒนาครู

วันที…

28 กันยายน 2022

วันที่ 27 กันยายน 25

Read More
พัฒนาครู

วันที…

22 กันยายน 2022

วันที่ 22 กันยายน 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

20 กันยายน 2022

วันที่ 20 กันยายน 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

31 สิงหาคม 2022

วันที่ 31 สิงหาคม 25

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

13 มิถุนายน 2022

วันที่ 13 มิถุนายน 2

Read More
พัฒนาครู

วันที…

วันที่ 28 เมษายน 256

Read More
ข่าวและกิจกรรม

“การส…

28 กุมภาพันธ์ 2022

วันที่ 26 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 กุมภาพันธ์ 2022

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read More
พัฒนาครู

วันที…

วันที่ 17 มกราคม 256

Read More
ข่าวและกิจกรรม

ประชุ…

20 ธันวาคม 2021

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read More
พัฒนาครู

เปิดก…

16 ธันวาคม 2021

วันที่ 16 ธันวาคม 25

Read More