ข่าวกิจกรรมกลุ่มในสังกัด

อำนวยการ

วันจั…

9 พฤษภาคม 2566

เ วันจันทร์ ที่ 8 เด...

Read More
อำนวยการ

วันที…

วันที่ 31 มีนาคม 256...

Read More
อำนวยการ

วันที…

วันที่ 30 มีนาคม 256...

Read More
อำนวยการ

วันที…

15 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์...

Read More
อำนวยการ

วันที…

27 ธันวาคม 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 ธันวาคม 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 25...

Read More
อำนวยการ

วันที…

21 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 21 พฤศจิกายน ...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

4 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2...

Read More
อำนวยการ

วันที…

วันที่ 20 ตุลาคม 256...

Read More
อำนวยการ

วันที…

วันที่ 4 ตุลาคม 2565...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

29 กันยายน 2565

วันที่ 28 กันยายน 25...

Read More
อำนวยการ

วันที…

26 กรกฎาคม 2565

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

7 กรกฎาคม 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 256...

Read More
อำนวยการ

วันที…

28 มิถุนายน 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2...

Read More
อำนวยการ

วันที…

27 มิถุนายน 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2...

Read More
อำนวยการ

วันที…

21 มิถุนายน 2565

นายชาญชัย ทองแสน ผู้...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

8 มิถุนายน 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 25...

Read More
อำนวยการ

วันศุ…

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

10 กุมภาพันธ์ 2566

  วันที่ 10 กุม...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

9 กุมภาพันธ์ 2566

  วันที่ 9 กุมภ...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

8 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

29 ธันวาคม 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

19 ธันวาคม 2565

วันที่ 19 ธันวาคม 25...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

16 ธันวาคม 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 25...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

13 ธันวาคม 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 25...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

30 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน ...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

25 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน ...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

24 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน ...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน ...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

16 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน ...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

14 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน ...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

14 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน ...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

14 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน ...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

9 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

5 กันยายน 2565

วันที่ 5 กันยายน 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

2 กันยายน 2565

วันที่ 2 กันยายน 256...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

29 มิถุนายน 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

21 มิถุนายน 2565

วันที่ 20 มิถุนายน 2...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

15 มิถุนายน 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

9 มิถุนายน 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

1 มิถ…

1 มิถุนายน 2565

1 มิถุนายน 2565 นายช...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

26 พฤษภาคม 2565

ใ วันที่ 26 พฤษภาคม ...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

วันที่ 22 เมษายน 256...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

วันที่ 18 เมษายน 256...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

วันที่ 5 เมษายน 2565...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

25 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

11 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ...

Read More
นโยบายและแผน

วันที…

วันที่ 13 มกราคม 256...

Read More
นโยบายและแผน

ความร…

ความร่วมมือการพัฒนาโ...

Read More
นโยบายและแผน

กลุ่ม…

เมื่อวันที่ 4 มกราคม...

Read More
นโยบายและแผน

ปรับป…

22 ธันวาคม 2564

กลุ่มนโยบายและแผน จั...

Read More
นโยบายและแผน

นางอร…

14 ธันวาคม 2564

14 ธันวาคม 2564 นางอ...

Read More
นโยบายและแผน

ประชุ…

9 ธันวาคม 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 256...

Read More
กลุ่มงานภายใน

การดำ…

9 ธันวาคม 2564

8 ธันวาคม 2564 กลุ่ม...

Read More
กลุ่มงานภายใน

พิจาร…

9 ธันวาคม 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 256...

Read More
นโยบายและแผน

ประชุ…

7 ธันวาคม 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 256...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

วันที่ 19 เมษายน 256...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

วันที่ 10 เมษายน 256...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

วันที่ 7 มีนาคม 2566...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

28 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

22 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

20 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

20 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 18 กุมภาพันธ์...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

10 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

9 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

7 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

วันที่ 31 มกราคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

5 มกราคม 2566

วันที่ 5 มกราคม 2566...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

28 ธันวาคม 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 25...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

23 ธันวาคม 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 25...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

9 ธันวาคม 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 256...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

7 ธันวาคม 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

นายชา…

19 กันยายน 2565

นายชาญชัย ทองแสน ผู้...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

8 กันยายน 2565

วันที่ 8 กันยายน 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

7 กันยายน 2565

วันที่ 7 กันยายน 256...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

5 กันยายน 2565

วันที่ 5 กันยายน 256...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

1 กันยายน 2565

วันที่ 1 กันยายน 256...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

4 กรกฎาคม 2565

วันที่ 4 กรกฏาคม 256...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

29 มิถุนายน 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

28 มิถุนายน 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

25 มิถุนายน 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

13 มิถุนายน 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

19 พฤษภาคม 2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 25...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

18 พฤษภาคม 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

1 พฤษภาคม 2565

วันที่ 30 เมษายน 256...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

  วันที่ 8 มีนา...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

17 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

15 กุมภาพันธ์ 2565

  วันที่ 15 กุม...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

2 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

วันที่ 31 มกราคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

28 มก…

28 มกราคม 2565 นายมร...

Read More
ส่งเสริม

วันที…

วันที่ 24 มกราคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

การปร…

นายชาญชัย ทองแสน ผอ....

Read More
ส่งเสริม

วันที…

ข วันที่ 6 มกราคม 25...

Read More
DLICT

แนวทา…

29 พฤษภาคม 2566

เวบไซด์สำหรับเข้าไปด...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

22 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

16 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์...

Read More
อำนวยการ

วันที…

วันที่ 18 มกราคม 256...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

16 ธันวาคม 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 25...

Read More
DLICT

นายสำ…

15 ธันวาคม 2565

นายสำเนียง อัตไพบูลย...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

2 ธันวาคม 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 256...

Read More
DLICT

นายสำ…

30 พฤศจิกายน 2565

นายสำเนียง อัตไพบูลย...

Read More
DLICT

วันที…

29 พฤศจิกายน 2565

    วันที่...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

22 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน ...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

14 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน ...

Read More
DLICT

วันที…

1 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2...

Read More
DLICT

19 ตุ…

19 ตุลาคม 2565 นายสำ...

Read More
DLICT

วันที…

29 กรกฎาคม 2565

  วันที่ 27 กรก...

Read More
DLICT

วันที…

7 มิถุนายน 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 25...

Read More
DLICT

วันที…

12 พฤษภาคม 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 25...

Read More
DLICT

วันที…

วันที่ 21 มีนาคม 256...

Read More
DLICT

พุธเช…

พุธเช้า ข่าวสพฐ. วัน...

Read More
DLICT

วันที…

  วันที่ 26 มกร...

Read More
DLICT

Confe…

จัดประชุมืางไกลผ่านร...

Read More
DLICT

พุธเช…

  ผู้อำนวยการสำนักงา...

Read More
DLICT

หน่วย…

31 ธันวาคม 2564

หน่วย นักเรียนโรงเรี...

Read More
DLICT

ถ่ายท…

28 ธันวาคม 2564

กลุ่มส่งเสริมการศึกษ...

Read More
DLICT

พุธเช…

23 ธันวาคม 2564

วันทึ่ 22 ธันวาคม 25...

Read More
DLICT

ตรวจเ…

16 ธันวาคม 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 25...

Read More
DLICT

รายกา…

15 ธันวาคม 2564

รายการพุธเช้า ข่าว ส...

Read More
กลุ่มงานภายใน

จัดระ…

9 ธันวาคม 2564

8 ธันวาคม 2564 นายบุ...

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 11 เมษายน 256...

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 10 เมษายน 256...

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 22 มีนาคม 256...

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 22 มีนาคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์...

Read More
บุคคล

วันที…

17 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์...

Read More
บุคคล

วันที…

17 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์...

Read More
บุคคล

วันที…

15 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์...

Read More
บุคคล

วันที…

8 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

คณะกร…

คณะกรรมการประเมินผลก...

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 25 มกราคม 256...

Read More
บุคคล

นายสำ…

นายสำเนียง  อัตไพบูย...

Read More
บุคคล

วันที…

23 ธันวาคม 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

13 ธันวาคม 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

2 ธันวาคม 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

30 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน ...

Read More
DLICT

วันที…

22 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน ...

Read More
บุคคล

วันที…

15 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน ...

Read More
บุคคล

วันที…

11 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน ...

Read More
บุคคล

วันที…

10 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน ...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

8 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2...

Read More
บุคคล

วันที…

2 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2...

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 11 ตุลาคม 256...

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 10 ตุลาคม 256...

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 7 ตุลาคม 2565...

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 7 ตุลาคม 2565...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

30 กันยายน 2565

วันที่ 29 กันยายน 25...

Read More
บุคคล

วันที…

21 กันยายน 2565

วันที่ 21 กันยายน 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

16 กันยายน 2565

วันที่ 16 กันยายน 25...

Read More
บุคคล

วันที…

12 กันยายน 2565

วันที่ 12 กันยายน 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

10 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

9 สิงหาคม 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

5 สิงหาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 256...

Read More
บุคคล

วันที…

4 สิงหาคม 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

20 กรกฎาคม 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 25...

Read More
บุคคล

วันที…

18 กรกฎาคม 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

7 พฤษภาคม 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 256...

Read More
บุคคล

วันที…

2 พฤษภาคม 2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 256...

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 19 เมษายน 256...

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 18 มีนาคม 256...

Read More
บุคคล

วันที…

21 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์...

Read More
บุคคล

วันที…

วันที่ 20 มกราคม 256...

Read More
บุคคล

การจั…

นายชาญชัย ทองแสน ผอ....

Read More
ข่าวและกิจกรรม

ประชุ…

27 ธันวาคม 2564

วันที่ 27 ธันวาคม 25...

Read More
บุคคล

ประชุ…

21 ธันวาคม 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล ...

Read More
บุคคล

กลุ่ม…

16 ธันวาคม 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

20 กรกฎาคม 2566

นายธีรพงษ์ สุทธะ ผอ....

Read More
นิเทศฯ

วันที…

วันที่ 20 มีนาคม 256...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

วันที่ 14 มีนาคม 256...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

วันที่ 7 มีนาคม 2566...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

28 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

23 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

22 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

20 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

17 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

16 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

15 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

13 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 11-12 กุมภาพั...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

10 กุมภาพันธ์ 2566

  วันที่ 10 กุม...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

1 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

วันที่ 20 มกราคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 ธันวาคม 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 25...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

16 ธันวาคม 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

2 ธันวาคม 2565

วันที่ 2 ธันวาคม 256...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

29 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน ...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

28 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน ...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

18 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 18 พฤศจิกายน ...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

7 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

วันที่ 25 ตุลาคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

20 กันยายน 2565

วันที่ 19 กันยายน 25...

Read More
นิเทศฯ

นายชา…

11 กันยายน 2565

นายชาญชัย ทองแสน ผู้...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

7 กันยายน 2565

วันที่ 7 กันยายน 256...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

30 สิงหาคม 2565

วันที่ 26, 29 สิงหาค...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

นายชา…

26 สิงหาคม 2565

นายชาญชัย  ทองแสน ผู...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

17 สิงหาคม 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 25...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

16 สิงหาคม 2565

วันที่ 16 สิงหาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

15 สิงหาคม 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 25...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

10 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

1 สิงหาคม 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 กรกฎาคม 2565

วันที่ 23 กรกฎาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 กรกฎาคม 2565

วันที่ 23 - 24 กรกฎา...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

22 กรกฎาคม 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 25...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

7 กรกฎาคม 2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 256...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

16 มิถุนายน 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

9 มิถุนายน 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

7 มิถุนายน 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

6 มิถุนายน 2565

วันที่ 6 มิถุนายน 25...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

9 พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

วันที่ 28 กุมภาพันธ์...

Read More
นิเทศฯ

นายชา…

18 กุมภาพันธ์ 2565

  นายชาญชัย ทอง...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

13 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 13 กุมภาพันธ์...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

11 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 11 กุมภาพันธ์...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

11 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

เมื่อ…

9 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพ...

Read More
นิเทศฯ

วันที…

4 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ...

Read More
นิเทศฯ

  วันที่ 27 มกร...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

ประชุ…

27 ธันวาคม 2564

วันที่ 27 ธันวาคม 25...

Read More
นิเทศฯ

ครือข…

27 ธันวาคม 2564

วันที่ 26 ธันวาคม 25...

Read More
นิเทศฯ

อบรมค…

19 ธันวาคม 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 25...

Read More
นิเทศฯ

ประชุ…

17 ธันวาคม 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 25...

Read More
กลุ่มงานภายใน

ประชุ…

9 ธันวาคม 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 256...

Read More
พัฒนาครู

วันที…

วันที่ 31 มีนาคม 256...

Read More
พัฒนาครู

วันที…

วันที่ 31 มกราคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 ธันวาคม 2565

  วันที่ 23 ธัน...

Read More
พัฒนาครู

วันที…

28 กันยายน 2565

วันที่ 27 กันยายน 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

22 กันยายน 2565

วันที่ 22 กันยายน 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

20 กันยายน 2565

วันที่ 20 กันยายน 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

31 สิงหาคม 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 25...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

13 มิถุนายน 2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2...

Read More
พัฒนาครู

วันที…

วันที่ 28 เมษายน 256...

Read More
พัฒนาครู

วันที…

วันที่ 28 มีนาคม 256...

Read More
พัฒนาครู

วันที…

  วันที่ 10 มีน...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

“การส…

28 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 26 กุมภาพันธ์...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

วันที…

23 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์...

Read More
พัฒนาครู

วันที…

วันที่ 17 มกราคม 256...

Read More
ข่าวและกิจกรรม

ประชุ…

20 ธันวาคม 2564

วันที่ 20 ธันวาคม 25...

Read More
พัฒนาครู

เปิดก…

16 ธันวาคม 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 25...

Read More
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2