กลุ่มอำนวยการ

นางสาวจิตติมา คำลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวอัมพวรรณ์ เผ่าต๊ะใจ
นักจัดการงานทั่วปฏิบัติการ
นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางพิมพิลัย หลวงหล้า
ลูกจ้าง
นางสาวมธุรส ธิวัย
ลูกจ้าง
นายบรรจง ขันทะ
พนักงานขับรถ
นายเผด็จ จิโรจนพานิช
พนักงานขับรถ
นางสุนีย์ ฉลาดธัญกิจ
แม่บ้าน
นางสุบัน งามนอก
แม่บ้าน
ข่าวและกิจกรรม
วันที…

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต...

Read More
ข่าวและกิจกรรม
วันที…

วันที่ 18 มกราคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต...

Read More
ข่าวและกิจกรรม
วันที…
27 ธันวาคม 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เข...

Read More

คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน

 (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2