กลุ่มอำนวยการ

นางสาวจิตติมา คำลือ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวอัมพวรรณ์ เผ่าต๊ะใจ
นักจัดการงานทั่วปฏิบัติการ
นายดิษพงษ์ แท่นแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางพิมพิลัย หลวงหล้า
ลูกจ้าง
นางสาวมธุรส ธิวัย
ลูกจ้าง
นายบรรจง ขันทะ
พนักงานขับรถ
นายเผด็จ จิโรจนพานิช
พนักงานขับรถ
นางสุนีย์ ฉลาดธัญกิจ
แม่บ้าน
นางสุบัน งามนอก
แม่บ้าน
ข่าวและกิจกรรม
วันจั…
9 พฤษภาคม 2566

เ วันจันทร์ ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...

Read More

คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน

 (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2