กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พี่แมว
นางสาวพิสุทธา ชัยชนะ
ผู้อํานวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรอบรูป
นางสาวรัฎฎาภรณ์ รัตนขอดสกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน

       (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2