พี่แมว
นางพิสุทธา ชัยชนะ
ผู้อํานวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือ/มาตราฐานการให้บริการ

คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน

       (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อเข้าไปดูไฟล์คู่มือฉบับเต็ม)
ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 คณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง Coaching Team ร่วมกันให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้กับ ผอ.สพท สังกัด สพฐ. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 5 คน ได้แก่ นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นางสุพรรณฺการ์ ผาลา ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายอรรณพ จูจันทร์ ผอ.สพม.น่าน และว่าที่ ร.ท.ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.…

23 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์...

Read More
ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2