ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒