วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกล การประชุมเพื่อซ้อมความเข้าใจ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ แทนโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2