30 ตุลาคม 2566 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยนายนิคม กีรติวรางกูร รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นางนพมาศ วรผาบ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ร่วมลงนาม MOU กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ จำนวน 11 โรงเรียนและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน เพื่อรองรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2