วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการ สำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการ การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2