วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ช่องทาง Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2