วันที่ 29 เมษายน 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธาน การประชุมชี้่แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2