เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายชาญชัยทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงหัวหน้าสนามสอบ O-Net ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.
นายชาญชัยทองแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 เป็นประธานในการประชุม ชี้แจงหัวหน้าสนามสอบ O-Net ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 25564 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

ติดต่อ สพป.พะเยา เขต 2