วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2567 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา”ก่อนเปิดภาคเรียน สพป.พะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2