วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มอบหมายให้นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในการ Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีกรรมการสถานศึกษาและคณะผู้่บริหารสถานศึกษาในอำเภอจุน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข นักเรียน ครูใช้ห้องน้ำร่วมกัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป